Ghế hội trường- trainning
Một hội trường lớn với rất nhiều người tham gia, sẽ là rất ấn tượng với những chiếc ghế chắc chắn, tiện lợi, màu sắc và hiện đại để tạo nên một bầu không khí tuyệt với trong một không gian rất tuyêt vời...