Ghế phòng họp
Tinh tế - Thân thiện- Thời trang. Hãy dành những gì tốt đẹp nhất, trang trọng nhất để cùng bàn công chuyện kinh doanh, đưa ra những hợp đồng tốt với khách hàng trong phòng họp, cùng đưa ra những quyết định, định hướng mang giá trị cao với cổ đông, cùng phát triển truyền cảm hứng thật tốt cho nhân viên của mình.